Basmedicinsk utbildning och kurser

Utbildning i Basmedicin/Medicinsk vetenskap motsvarande 42 hp

LÄS BASMEDICIN FRÅN ETT DYNAMISKT PERSPEKTIV – MEDICIN OCH KVANTFYSIK

En stor nyhet 2017 är att vi erbjuder motsvarande 42 högskolepoäng utifrån ett pedagogiskt inlärande. Vi skapar en möjlighet att förankra läran från ett dynamiskt perspektiv som vi anser är framtidens lärande. När lust, inspiration och eleven själv önskar utifrån sina förutsättningar kan kunskapen förankring finna ett bättre flöde utan att kvalitén försämras

Senaste forskningen har visat när man känner ”jag kan” så behärskas ämnet lättare och de traditionella kraven tas bort som att inför en tentamen ”banka in” kunskap så är det förankrande inlärandet är möjligt.

Efter varje avlutat block (3 dagar kurs) får eleven uppgifter och som kan göras i sin egen takt. Uppgifterna lämnas in till ansvarig lärare och samtliga frågor är noggrant utvalda så att en inre dialog skapas, och ett organiskt växande kan skapas till den basmedicinska kunskapen. Institutet rekommenderar att uppgifter görs tillsamammans med andra elever för att gruppdynamik är oftast ett bra sätt att förankra ett lärande. Detta är inga krav men en stark rekommendation.

Vi har även valt att den basmedicinska kunskapen kombineras med enkla kvantfysiska läror för att ge den medicinska kunskapen ett annat perspektiv.

För att erlägga diplomet motsvarande 42 högskolepoäng så skall samtliga frågeformulär vara inlämnad för samtliga 11 block. Eleven väljer själv hur och när den vill utföra dessa uppgifter, alltså sin egen studietakt.

 

Utbildning eller kurs

Man behöver inte ta de basmedicinska blocken i en viss kronologisk ordning utan samtliga 11 block kan läas så som eleven själv önskar.

 

Biomedicinskt diplom motsvarande 42 högskolepoäng

Inlämnade uppgifter på samtliga 11 block.

 

Utbildning eller kurs

Man behöver inte ta de basmedicinska blocken i en viss kronologisk ordning. Samtliga 11 block kan läas i vilken ordning eleven önskar.

 

Biomedicinskt diplom motsvarande 42 högskolepoäng

Inlämnade uppgifter på samtliga 11 block.

Utbildningen riktar sig till alla som önskar få basmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi och sjukdomslära motsvarande 42 HP. Denna kurs är godkänd av kraniosakrala terapeutförbundet (KSTF) och ger behörighet till att bli Diplomerad kraniosakral terapeut.

 
Utbildningens upplägg

Utbildningen/blocken omfattar 11 st. Varje tillfälle består av 3 dagar, totalt 33 föreläsningsdagar. Läser man alla blocken pågår utbildningen ett och halvt år. Utbildningen består av de obligatoriska föreläsningarna och självstudier där emellan.

Hela upplägget hittar du på fliken Utbildning och under den Basmedicin.

Efter godkänd utbildning tilldelas du diplom och utbildningsbevis.

Kostnad

Varje block kostar 2695 sek. Varje basmedicinskt block kan numera läsas separat.

Anmälan görs via mail till: info@tranbergs.se. Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress. Vi kommer kontakta dig för bekräftelse av plats, och i det mailet ger vi dig övrig information

OBS! För det Block du har anmält dig till skall avgiften betalas inom 10 dagar efter det att du fått platsbekräftelse av oss.

Nyhetsbrev
facebook
Kontakta oss
12 VECKORS WEBINARKURS
Vår nya 12 veckors webinarkurs om Kraniosakral terapi med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg. Nu är det för första gången möjligt att göra detta hemma, i din egen takt och precis när du vill. Du köper den 1 gång och så har du den för alltid.
{social-facebook-like}
OM KRANIOSAKRAL TERAPI
3 SEPARATA FÖRELÄSNINGAR
Broar mellan naturvetenskap inom medicin, biologi, kvantfysik tillsammmans med broar av filosofiska och spirituella tankegångar.
Om tallkottkörteln & DMT, Levern och Kroppen som en Universell antenn.
tranbergs-logo