Basmedicinsk utbildning och kurser

Utbildning i Basmedicin/Medicinsk vetenskap motsvarande 30 poäng.

 

LÄS BASMEDICIN FRÅN ETT DYNAMISKT PERSPEKTIV – MEDICIN OCH KVANTFYSIK

QuantMedicin – Vi erbjuder motsvarande 30 poäng utifrån ett pedagogiskt inlärande. Vi skapar en möjlighet att förankra läran från ett dynamiskt perspektiv som vi anser är framtidens lärande. När lust, inspiration och eleven själv önskar utifrån sina förutsättningar kan kunskapen förankring finna ett bättre flöde utan att kvalitén försämras. Vår basmedicinska utbildning vänder sig till alternativ- och komplementärmedicinska terapeuter.

Senaste forskningen har visat när man känner ”jag kan” så är inlärningen lättare och de traditionella kraven tas bort som t.ex inför en tentamen ”banka in” kunskap så är det förankrande inlärandet är lättare.

Efter varje avlutat block (3 dagar kurs) får eleven uppgifter och som kan göras i sin egen takt. Uppgifterna lämnas in till ansvarig lärare och samtliga frågor är noggrant utvalda så att en inre dialog skapas och ett organiskt växande kan skapas till den basmedicinska kunskapen. Institutet rekommenderar att uppgifter görs tillsamammans med andra elever för att gruppdynamik är oftast ett bra sätt att förankra ett lärande. Detta är inga krav men en stark rekommendation.

Vi har även valt att den basmedicinska kunskapen kombineras med enkla kvantfysiska läror så som kvantbiologi, och kvantmeki för att ge den medicinska kunskapen ett annat perspektiv.

För att erlägga diplomet motsvarande 30 poäng så skall samtliga frågeformulär vara inlämnad för samtliga 6 block. Eleven väljer själv hur och när den vill utföra dessa uppgifter, alltså sin egen studietakt.

 

Utbildning eller kurs

Man behöver inte ta de basmedicinska blocken i en viss kronologisk ordning utan samtliga 6 block kan läsas så som eleven själv önskar.

 

Biomedicinskt diplom motsvarande 30 poäng

Inlämnade uppgifter på samtliga 6 block.

 

Utbildningen riktar sig till alla som önskar få basmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi och sjukdomslära motsvarande 30 poäng. Denna kurs är godkänd av kraniosakrala terapeutförbundet (KSTF) och ger behörighet till att bli Diplomerad kraniosakral terapeut.

Utbildningens upplägg

Utbildningen/blocken omfattar 6 st. Varje tillfälle består av 3 dagar, totalt 18 föreläsningsdagar. Läser man alla blocken pågår utbildningen i 1 år. Utbildningen består av de obligatoriska föreläsningarna och självstudier där emellan. Efter godkänd utbildning tilldelas du diplom och utbildningsbevis.

För kursinnehåll gå till startsidan och i menyn tryck på fliken Institut och därefter Basmedicin.

Kostnad

Varje block kostar 3495 sek. Varje basmedicinskt block kan läsas separat.

Anmälan görs via mail till: info@tranbergs.se. Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress. Vi kommer kontakta dig för bekräftelse av plats, och i det mailet ger vi dig övrig information

OBS! För det Block du har anmält dig till skall avgiften betalas inom 10 dagar efter det att du fått platsbekräftelse av oss.

prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Kontakta oss