Utbildning

Här finner du de kurser som ingår i Tranbergs utbildningar. Samtliga kurser går att läsa fristående så länge kraven på förkunskaper uppfylls för respektive kurs.

Introduktion av kurserna samt allmän information

Kurserna kommer att ge dig som är terapeut kunskaper i bland annat anatomi, fysiologi och den KranioSakrala mekaniken samt olika low velocity behandlingsmetoder.

Kurserna varvar teori med praktiska övningar och demonstrationer. Efter varje avslutad delkurs får du ett kursintyg och efter godkända prov i kurs 7 erhåller eleven ett diplom som Diplomerad Kraniosakral terapeut.

Eleven har då möjlighet att praktisera alla grundläggande KranioSakrala behandlingsmetoder. Du kan alltid repetera redan genomgången kurs med 50 % rabatt. Vi erbjuder också ett L.A.T- (lärarassistent) system.

För kursdatum och mera information klicka här!


LAT-system

Som Lärarassistent kan du efter att ha genomgått KranioSakral I, II och III börja assistera KranioSakral I och II. Föra att assistera KranioSakral III och IV skall eleven ha tenterat med godkänt resultat på KranioSakral IV.Alla L.A.T skall kunna beskriva och utföra behandligstekniker på respektive kurs med en 100 % kunskap.


Allmän kurs/utbildningsinformation

Det krävs ingen basmedicin för att påbörja en KranioSakral kurs. Ni kan tentera även om ni inte har basmedicinsk utbildning. För diplomering krävs 30 basmedicinska poäng eller motsvarande.

Varje elev väljer själv om man vill gå en enstaka kurs, flera kurser eller utbildning. Varje steg är en avslutad kurs.

prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Kontakta oss