Kraniosakral Osteopati

Kraniosakral terapi

BRÖDERNA CHRISTER OCH JÖRGEN TRANBERG GER BEHANDLINGAR I FLERA OLIKA STÄDER.

KranioSakral behandling är en manuell low velocity teknik som utvecklats ur osteopatin. Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland utforskade på 1900-talet den KranioSakrala mekaniken.

Dr. Sutherland hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett eget slutet system. Detta system enligt Dr. Sutherland precis som det kardiovasculära, sin egen KranioSakrala vätskeflödes cyklar av ryggmärgsvätska.

I en frisk kropp ligger vätskerörelserna i en viss jämn rytm, en rytm som inom osteopati kallas för en tryckförändring av gensvarsspänning och som av terapeuten känns vanligast mellan kraniet fogleder och korsben. Kraniosakral behandling påverkar systemet och dess förändring, genom att återställa eventuella påverkan som olika dragstörningar.

Det skall nämnas att de kraniosakrala cyklarna är den internationella förklaringsmodell men som inte är vetenskapligt förankrad som så kallade Kraniosakrala ”pulsationer”. Det finns en förklaringsmodell som utfördes av Doktor Hans Queckenstedt, en tysk neurolog som 1916 kom på ett test för att kontrollera om tryckförändringar intrakraniellt kan fortplantas till ryggmärgskanalen. Efter lumbalpunktion kopplas ett rör till nålen och så kan trycket i ryggmärgsvätskan mätas, och man kan med egna ögon se tryckvariationerna som blodtrycket ger upphov till. Komprimerar man sedan patientens halsvener stiger trycket i skallen något vilket normalt snabbt kan avläsas i röret.

I den kraniosakrala grundläran så uttalades det tidig 1930-tal att behandling påverkar främst fem områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i hjärnan och ryggraden, kraniets ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna. Den är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning. Numera har kunskapen utvidgas till så mer än kraniet, ryggrad och korsben.

I USA och England har relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform kan ha en god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan 1900 talet har Kranisakral behandling utvecklat till en medicinsk behandlingsmetod i USA och England. Nedan finner du en förklaring

Historik

Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland. Från början av 1900-talet fram till sin bortgång 1954 lade dr Sutherland ner ett gediget och seriöst arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation.

Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Två av de ingående delarna i det kraniosakrala systemet har fått ge namn åt behandlingsmetoden; kraniet och sacrum.

Dr Sutherlands arbete har efter hand utvecklats och kunskapen har utvidgats till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben. Idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan återställa spänningstillstånd i alla kroppsvävnader; muskler, leder, ryggkotor, organ via bindväv (fascia). Det finns också detaljerad kunskap om hur alla strukturer är sammanlänkande med bindväv.

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan.

Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Behandlingen

Klienten är alltid påklädd under behandlingen.Som ny klient får du redogöra för din sjukhistoria och vad du varit med om i livet. Det är till stor hjälp för terapeuten att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande symtom.
Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnadsrestriktioner. Under en kort pratstund efter behandlingen ges en behandlingsförklaring, prognos och rekommendation.

Forskning

Under 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats i USA och England, där relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa.
Mellan 2009-2011 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakral terapi. Denna forskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Christer och Jörgen Tranberg. Mer information om forskningen hittar ni på denna hemsida.

För mer information om behandling och relaterade studier se:
www.cranialacademy.com
www.osteohome.com

prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Kontakta oss