Vår Vision & målsättning

Vår vision

Vår vision

Är att inspirera människor till ett ökat medvetande om att hälsa inte skall sökas enbart på en fysisk nivå. Den emotionella och mentala aspekten är båda lika viktiga för att nå en balanserad hälsa och bli friskare som människor. Detta utgör grunden för helhetstänkande medicin. Bröderna Tranberg har specialiserat sig på olika former av helhetstänkande Manuell Medicin, d.v.s. behandling med händerna.

Bröderna Tranberg driver idag både Institut med kursverksamhet för allmänheten och medicinskt utbildade terapeuter.

Kroppen fungerar som ett helt system bestående av bland annat nervsystemet, leder, muskler och organ. För att assistera en människa till bättre hälsa måste hela detta system behandlas. Vi lär ut och behandlar enbart med manuella tekniker som inte forcerar kroppens vävnader. Detta koncept kallas low velocity tekniker, bäst beskrivet som låghastighets “manipulation”, och består av KranioSakral, Visceral och olika Funktionella Behandlingar inom osteopatin.

Vår målsättning

Vi förmedlar våra kunskaper i helhetstänkande Manuell Medicin till alla som vill höja sitt eget medvetande och inspireras till en bättre hälsa.

Alla kurser förmedlar detaljrik helhet med fördjupad anatomi och fysiologi tillsammans med det emotionella samspelet mellan kropp och känslor. Kurserna och vår behandling innehåller också förankrad kunskap om mental och filosofiska tankegångar vad hälsa är i ett större perspektiv och som avspeglas i vår kropp. All kunskap förmedlas med en medicinsk humanistisk förankring så att broar mellan den traditionella sjukvård och komplementär behandling kan mötas i en gemensam språkförståelse.

prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook
Kontakta oss