Grund – Diplomerad nivå

Grundutbildningar

Med anledning av Covid-19 virus

Du finner all information du behöver på vår korta video på FB gruppen – Bröderna Tranberg. Vi kommer hålla kurser som planerat men vänligen se informationsvideon.

Vi erbjuder nästa utbildningsstart med första kursen efter du meddelar oss ditt intresse.

Ny adress: Läkande Rum, Norra Gubberogatan 32, Olskroken/Göteborg

Övergripande beskrivning

Här finner du de kurser som ingår i Tranbergs utbildning. Detta är grundsteget in till Kraniosakral terapi. Dessa kurser ger dig en god förståelse bakom de rörelser och funktioner som är grunden till det kraniosakrala systemet.

Vår rekommendation är att ta kurserna i kronologisk ordning som är följande KS I, KS II, WS I&II, KS III, KS IV, WS III&IV, KS V, KS VI, WS V&VI, KS VII och WS VII.

 

Det finns alternativ om eleven inte kan ta utbildningen i kronologisk följd

Om man inte kan börja utbildningen med Kraniosakral I så ges alternativ att eleven kan även påbörja utbildningen med Kraniosakral II eller första Workshopen I&II. Det innebär att man kan påbörja sin utbildning genom att välja något av dessa 3 alternativ, Kraniosakral I,  Kraniosakral II eller Workshop I&II. Eleven kan därefter komplimentera dessa kurser vid ett senare tillfälle. Efter Kraniosakral III kan rlrvrn välja viken kurs och workshop i den ordning man önskar.

Utbildningsnivån innefattar

Grundutbildningen (diplomering) innehåller lärarledda lektioner, självstudier och för de som saknar helt hälso- och sjukvårdsutbildning så är 30 högskolepoäng i basmedicin eller motsvarande obligatorisk. Skolan erbjuder även basmedicin i egen regi med en inriktning på det holistiska perspektivet. Finns inga förkunskaper så är det ca: 1000 timmar lång utbildning, beroende på självstudier, för den som vill bli Diplomerad Kraniosakral terapeut. Utbildningen är anpassad efter de krav som finns för att få bli en registrerad terapeut i Sverige och norden.

Workshops

Work Shop I-VII (WS) sättas ihop till sammanlagt 4 dagar per tillfälle. Det innebär att WS I och WS II blir 4 dagar, och WS III och IV blir också 4 dagar kurs och WS V och VI blir även det 4 dagar. WS VII och tenta WS blir som tidigare 3 dagar.

Det som ingår i grundutbildningen till Diplomerad Kraniosakral terapeut är:

Kraniosakral grund I-VII
Workshop grund I-VII
50 st. dokumenterade behandlingar
30 högskolepoäng eller motsvarande i basmedicin
 
 • Kraniosakral kurs I-VII är 4 dagar. Pris 5995 kr. Vi ger 10 % rabatt på KS I-VII om man betalar hela summan 37,763 sek (Fullpris är 41,965 skr och 10% rabatt är 4196 kr).
 • Vi har ett mycket generöst erbjudande med en större rabatt. För att få ta del av denna information vänligen mejla till info@tranbergs.se
 • Workshop I-VII är  4 dagar och 2 WS erbjuds efter varandra och kostar 1800 sek per workshop
 • Psykologisk marknadsföring – Klinik i Flöde är 3 dagar och kostar 2995 sek
 • Basmedicin – för pris se flik basmedicin, eller annan av KSTF rek. skola (se kstf.se).

 

 • Vi rekommenderar att man inte betalar för hela utbildningen om man vill endast utforska  behandlingskonceptet. Vid betalning av hela utbildningen skall endast göras om eleven har bestämt sig för att bli Diplomerad Kraniosakral Teraput. Vi betalning för utbildning så betalas inga pengar tillbaka och alternativet är att man betalar per kurstillfälle.

 

Kraniosakral I, II, III, Worskshop 1, 2 och 3 är grundläggande kunskaper som ger eleven en mycket god möjlighet att praktisera kraniosakral terapi.

Kraniosakral IV, V, VI och VII kursinnehåll är kroppens organsystem, nedre och övre extremiteter, hormonsystemet, cirkulationssystem och funktionell tillsammans med den biodynamiska läran.

För information om detaljerat kursinnehåll klicka på respektive kurs under kurser.

 

Kurstider

Kraniosakral I: Dag 1 mellan kl 10.00-18.00. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-17.00. Dag 4 mellan kl 9.00-16.00.

Kraniosakral II-VII: Dag 1 mellan kl 10.00-17.30. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-17.30. Dag 4 mellan kl 9.00-13.00

Workshop kurser: Dag 1 mellan kl. 10.00-17.00. Dag 2 och 3 mellan kl. 9.00-17.00 och Dag 4 mellan kl 9.00-13.00 (endast i Göteborg)

Tentamen dag

Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 12 juli är tentamen 12 juni 2020. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 21 mars 2019 är tentamensdag 5 februari 2021.Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 11 juli 2019 är tentamensdag 31 augusti 2021. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 26 mars 2020 är tentamen 3 juni 2020. Pris 1000 sek. 

Extra instuderingsworkshop

Vi erbjuder också workshop som hjälper eleven till  förberedelse inför den muntliga, praktiska och teoretiska tentamen. Denna workshop är 6 timmar och genomgång av instuderingsfrågor. Denna workshop är inte obligatorisk på grundutbildningen.

Obs! Anmälan till Kraniosakrala kurser i Stockholm görs till info@michaelosteopat.com eller 0708 174639. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat


Kurserna

Följande kurssteg ingår inom ramen för diplomerad nivå. För mer ingående info gällande omfattning, krav, innehåll och pris med mera för respektive kurs, klicka på länkarna nedan.

Kraniosakral I

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 8-10 juni 2020 (Nu 50 % rabatt – 2995 kr). Om eleven inte kan börja sin utbildning detta datum kan eleven börja antingen KS II eller WS I&II.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm. 31 oktober -3 november 2020. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral II

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 11-14 juni 2020.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral III

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 17-20 december 2020.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm 12-15 mars 2020, Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral IV

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: 14-17 maj 2020, 4-7 mars 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral V

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 29 oktober- 1 november 2020, 20-24 maj 2021, 19-22 augusti 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 20-23 augusti 2020, Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.                       

Kraniosakral VI

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: 4-7 juni 2020, 21-24 januari 2021, 28-31 oktober 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 15-18 oktober 2020. Lärare är Michael Persson, D.O, Osteopat.

Kraniosakral VII

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 22-25 oktober 2020, 27-30 maj 2021, 24-27 februari 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 10-13 december 2020, lärare är Michael Persson, DO, Osteopat, Stockholm 2019.

Workshops

Mer information om
 • Obs! Anmälan till WS i Stockholm görs till info@michaelosteopat.com eller 0708 174639
 • Göteborg (tider se ovan)
 • Från och med 2019 kommer WS I & II vara  4 sammanhängande dagar. Likaså gäller WS III & IV samt WS V-VI.
 • Nästa kurstillfälle: WS I & II 17-20 september 2020.
 • Nästa kurstillfälle: WS III & IV 20-23 augusti 2020, 10-13 juni 2021.
 • Nästa kurstillfälle: WS V & VI 27-30 aug 2020, 25-28 mars 2021, 9-12 december 2021.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS VI
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS V
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS VII, 8-9 maj 2020, 11-12 dec 2020, 1-3 juli 2021, 8-9 april 2022.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg Tenta WS, 10 maj 2020, 13 dec 2020, 4 juli 2021, 10 april 2022.
 • Stockholm
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm, lärare är Osteopat Michael Persson
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS II, lärare är Osteopat Michael Persson.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS III ,lärare är Osteopat Michael Persson, DO, Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS IV 6-7 jun 2020, lärare är Osteopat Michael Persson, DO; Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS V 12-13 sep 2020,  lärare är Osteopat Michael Persson, DO, Osteopat.
 •  
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS VI 7-8 nov 2020, lärare är Osteopat Michael Persson, DO; Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS VII , lärare är Osteopat Michael Persson.

Psykologisk marknadsföring – Klinik i Flöde

Mer information omhttps://tranbergs.se/psykologisk-marknadsforing
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg (meddelas under 2020).
Nyhetsbrev
facebook
Kontakta oss
12 VECKORS WEBINARKURS
Vår nya 12 veckors webinarkurs om Kraniosakral terapi med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg. Nu är det för första gången möjligt att göra detta hemma, i din egen takt och precis när du vill. Du köper den 1 gång och så har du den för alltid.
{social-facebook-like}
OM KRANIOSAKRAL TERAPI
tranbergs-logo