Grund – Diplomerad nivå

Grundutbildningar

Med anledning av Covid-19 virus

Du finner all information du behöver på vår korta video på vår Hemsidans framsida. Vi kommer alltid hålla kurser som planerat på Live Stream men på grund av Covid-19 pandemin kan det finnas stora begränsningar till att deltaga fysiskt på plats. På grund av samhället restriktioner skiftar så fort så kan ibland beslut fattas alldeles i anslutning av en kurs och beklagar att det kan skapa individuella oklarheter om kunna deltaga fysiskt.

Vi därför erbjuder samtliga kurser Live Stream och all undervisning spelas in och sparas som innebär att eleven kan deltaga när det passar.

Man kan börja sin basmedicinska utbildning  under vilket block som helst och varje avslutat kurs/blocktillfälle är en avslutad kurs.  

Ny adress: Läkande Rum, Norra Gubberogatan 32, Olskroken/Göteborg

Övergripande beskrivning

Här finner du de kurser som ingår i Tranbergs utbildning. Detta är grundsteget in till Kraniosakral terapi. Dessa kurser ger dig en god förståelse bakom de rörelser och funktioner som är grunden till det kraniosakrala systemet.

Vår rekommendation är att ta kurserna i kronologisk ordning som är följande KS I, KS II, WS I&II, KS III, KS IV, WS III&IV, KS V, KS VI, WS V&VI, KS VII och WS VII.

 

Det finns alternativ om eleven inte kan ta utbildningen i kronologisk följd

Om man inte kan börja utbildningen med Kraniosakral I så ges alternativ att eleven kan även påbörja utbildningen med Kraniosakral II eller första Workshopen I&II. Det innebär att man kan påbörja sin utbildning genom att välja något av dessa 3 alternativ, Kraniosakral I,  Kraniosakral II eller Workshop I&II. Eleven kan därefter komplimentera dessa kurser vid ett senare tillfälle. Efter Kraniosakral III kan eleven själv välja viken kurs och workshop man önskar.

Utbildningsnivån innefattar

Grundutbildningen (diplomering) innehåller lärarledda lektioner, självstudier och för de som saknar helt hälso- och sjukvårdsutbildning så är 30 högskolepoäng i basmedicin eller motsvarande obligatorisk. Skolan erbjuder även basmedicin i egen regi med en inriktning på det holistiska perspektivet. Finns inga förkunskaper så är det ca: 1000 timmar lång utbildning, beroende på självstudier, för den som vill bli Diplomerad Kraniosakral terapeut. Utbildningen är anpassad efter de krav som finns för att få bli en registrerad terapeut i Sverige och norden. 

Workshops

Work Shop I-VII (WS) sättas ihop till sammanlagt 4 dagar per tillfälle. Det innebär att WS I och WS II blir 4 dagar, och WS III och IV blir också 4 dagar kurs och WS V och VI blir även det 4 dagar. WS VII och tenta WS blir som tidigare 3 dagar.

Det som ingår i grundutbildningen till Diplomerad Kraniosakral terapeut är:

Kraniosakral grund I-VII
Workshop grund I-VII
50 st. dokumenterade behandlingar
30 högskolepoäng eller motsvarande i basmedicin
 
 • Kraniosakral kurs I-VII är 4 dagar. Pris 5995 kr. Vi ger 10 % rabatt på KS I-VII om man betalar hela summan 37,763 sek (Fullpris är 41,965 skr och 10% rabatt är 4196 kr).
 • Vi har ett mycket generöst erbjudande med en större rabatt. För att få ta del av denna information vänligen mejla till info@tranbergs.se
 • Workshop I-VII är  4 dagar och 2 WS erbjuds efter varandra och kostar 1800 sek per workshop
 • Psykologisk marknadsföring – Klinik i Flöde är 3 dagar och kostar 2995 sek
 • Basmedicin – för pris se flik basmedicin, eller annan av KSTF rek. skola (se kstf.se).

 

 • Vi rekommenderar att man inte betalar för hela utbildningen om man vill endast utforska  behandlingskonceptet. Vid betalning av hela utbildningen skall endast göras om eleven har bestämt sig för att bli Diplomerad Kraniosakral Teraput. Vi betalning för utbildning så betalas inga pengar tillbaka och detta alternativ innebär att man istället betalar per kurstillfälle.

 

Kraniosakral I, II, III, Worskshop 1, 2 och 3 är grundläggande kunskaper som ger eleven en mycket god möjlighet att praktisera kraniosakral terapi.

Kraniosakral IV, V, VI och VII kursinnehåll är kroppens organsystem, nedre och övre extremiteter, hormonsystemet, cirkulationssystem och funktionell tillsammans med den biodynamiska läran.

För information om detaljerat kursinnehåll klicka på respektive kurs under kurser.

 

Kurstider

Kraniosakral I: Dag 1 mellan kl 10.00-18.00. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-17.00. Dag 4 mellan kl 9.00-16.00.

Kraniosakral II-VII: Dag 1 mellan kl 10.00-17.30. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-17.30. Dag 4 mellan kl 9.00-13.00

Workshop kurser: Dag 1 mellan kl. 10.00-17.00. Dag 2 och 3 mellan kl. 9.00-17.00 och Dag 4 mellan kl 9.00-13.00 (endast i Göteborg)

Tentamen dag

 Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 21 mars 2019 är tentamensdag 5 februari 2021. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 11 juli 2019 är tentamensdag 31 augusti 2021. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 26 mars 2020 är tentamen 3 juni 2020. Utbildning som påbörjades 6 november 202 har tentamensdag 7 oktober 2022. Pris 1500 sek. 

Extra instuderingsworkshop

Vi erbjuder också workshop som hjälper eleven till  förberedelse inför den muntliga, praktiska och teoretiska tentamen. Denna workshop är 6 timmar och genomgång av instuderingsfrågor. Denna workshop är inte obligatorisk på grundutbildningen.


Kurserna

Följande kurssteg ingår inom ramen för diplomerad nivå. För mer ingående info gällande omfattning, krav, innehåll och pris med mera för respektive kurs, klicka på länkarna nedan.

Kraniosakral I

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle:
 • 3 kursdagar – 21-23 maj 2021 (Live) Stream
 • Tiderna på Live Stream är 1a kursdagen – kl 17.30-20.00. 2a kursdagen – kl 10.00-16.30. 3a kursdagen – kl 10.00-13.00
 • Detta kurstillfälle har vi en bro mellan osteopatisk Kraniosakral terapi och kvantfysiska naturlagar – Cranial Quantmedicine

Kraniosakral II

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle:
 • Endast 3 dagar – 28-30 maj 2021 (Live) Stream

Kraniosakral III

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 4-6 juni 2021.

Kraniosakral IV

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 4-7 mars 2021. 13-15 augusti 2021 (kursinnehåll att behandla spädbarn och barn i aug kursen).

Kraniosakral V

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 20-23 maj 2021, 19-22 augusti 2021, 3-5 december 2021 (kursinnehåll att behandla spädbarn och barn i dec kursen).                     

Kraniosakral VI

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 28-31 oktober 2021, 11-13 februari 2022 (kursinnehåll:  behandla spädbarn och barn i febr 2022 kursen).

Kraniosakral VII

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg: 27-30 maj 2021, 1-3 juli 2022  (kursinnehåll: behandla spädbarn och barn i juli 2022 kursen).

Workshops

Mer information om
 • Göteborg (tider se ovan)
 • Från och med 2019 kommer WS I & II vara  4 sammanhängande dagar. Likaså gäller WS III & IV samt WS V-VI.
 • Nästa kurstillfälle: WS I & II 9-11 april 2021.
 • Nästa kurstillfälle: WS III & IV 10-13 juni 2021, 15-17 oktober 2021.
 • Nästa kurstillfälle: WS V & VI 25-28 mars 2021, 9-12 december 2021, 22-24 april 2022.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg VI 2-3 juli 2021, 8-9 april 2022, 12-13 augusti 2022.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg Tenta WS 4 juli 2021, 10 april 2022, 14 augusti 2022.

Psykologisk marknadsföring – Klinik i Flöde

Mer information omhttps://tranbergs.se/psykologisk-marknadsforing
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg (meddelas under 2020).
Nyhetsbrev
facebook
Kontakta oss
12 VECKORS WEBINARKURS
Vår nya 12 veckors webinarkurs om Kraniosakral terapi med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg. Nu är det för första gången möjligt att göra detta hemma, i din egen takt och precis när du vill. Du köper den 1 gång och så har du den för alltid.
{social-facebook-like}
OM KRANIOSAKRAL TERAPI
tranbergs-logo