Grund – Diplomerad nivå

Grundutbildningar

Vi erbjuder nästa utbildningsstart och första kursen, KS I är den 12-15 juli 2019. 

Övergripande beskrivning

Här finner du de kurser som ingår i Tranbergs utbildning. Detta är grundsteget in till Kraniosakral terapi. Dessa kurser ger dig en god förståelse bakom de rörelser och funktioner som är grunden till det kraniosakrala systemet.

Utbildningsnivån innefattar

Grundutbildningen (diplomering) innehåller lärarledda lektioner, självstudier och för de som saknar helt hälso- och sjukvårdsutbildning så är 30 högskolepoäng i basmedicin eller motsvarande obligatorisk. Skolan erbjuder även basmedicin i egen regi med en inriktning på det holistiska perspektivet. Finns inga förkunskaper så är det ca: 1000 timmar lång utbildning, beroende på självstudier, för den som vill bli Diplomerad Kraniosakral terapeut. Utbildningen är anpassad efter de krav som finns för att få bli en registrerad terapeut i Sverige och norden.

Obs! Från och med 2019 så kommer Work Shop I-VII (WS) sättas ihop till sammanlagt 4 dagar per tillfälle. Det innebär att WS I och WS II blir 4 dagar, och WS III och IV blir också 4 dagar kurs och WS V och VI blir även det 4 dagar. WS VII och tenta WS blir som tidigare 3 dagar.

Det som ingår i grundutbildningen till Diplomerad Kraniosakral terapeut är:

Kraniosakral grund I-VII
Workshop grund I-VII
50 st. dokumenterade behandlingar
30 högskolepoäng eller motsvarande i basmedicin
 
 • Kraniosakral kurs I-VII är 4 dagar. Pris 5995 kr. Vi ger 10 % rabatt på KS I-VII om man betalar hela summan 37,763 sek (Fullpris är 41,965 skr och 10% rabatt är 4196 kr).
 • Vi har ett mycket generöst erbjudande med en större rabatt. För att få ta del av denna information vänligen mejla till info@tranbergs.se
 • Workshop I-VII är  4 dagar och 2 WS erbjuds efter varandra och kostar 1800 sek per workshop
 • Psykologisk marknadsföring är 3 dagar och kostar 2995 sek
 • Basmedicin – för pris se flik basmedicin, eller annan av KSTF rek. skola (se kstf.se).

 

 • Vi rekommenderar att man inte betalar för hela utbildningen om man vill endast utforska  behandlingskonceptet. Betala för hela utbildningen och få rabatt skall endast göras om eleven har bestämt sig för att bli Diplomerad Kraniosakral Teraput. Vi påbörjad utbildning så betalas inga pengar tillbaka.

 

Kraniosakral I, II och III är grundläggande kunskaper som ger eleven en mycket god möjlighet att praktisera kraniosakral terapi.

Kraniosakral IV, V, VI och VII kursinnehåll är bland annat organsystem, nedre och övre extremiteter, hormonsystemet, cirkulationssystem och funktionell tillsammans med den biodynamiska läran.

För information om detaljerat kursinnehåll klicka på respektive kurs under kurser.

 

Kurstider

Kraniosakral I: Dag 1 mellan kl 10.00-18.00. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-18.00. Dag 4 mellan kl 9.00-16.00.

Kraniosakral II-VII: Dag 1 mellan kl 10.00-18.00. Dag 2 och 3 mellan kl 9.00-17.00. Dag 4 mellan kl 9.00-15.00.

Workshop kurser: Dag 1 och 2 mellan kl 10.00-17.00

Tentamen dag

Tentamensdagen för utbildning som började 15 mars 2018 är den 4 oktober 2019. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 12 juli är 21 februari 2020 eller 12 juni 2020. Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 21 mars 2019 är tentamensdag 5 februari 2021, Tentamensdagen för utbildning som påbörjades 11 juli 2019 är tentamensdag 31 augusti 2021. Pris 1000 sek. 

Extra instuderingsworkshop

Vi erbjuder också workshop som hjälper eleven till  förberedelse inför den muntliga, praktiska och teoretiska tentamen. Denna workshop är 6 timmar och genomgång av instuderingsfrågor. Denna workshop är inte obligatorisk på grundutbildningen.

Obs! Anmälan till Kraniosakrala kurser i Stockholm görs till info@michaelosteopat.com eller 0708 174639. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat


Kurserna

Följande kurssteg ingår inom ramen för diplomerad nivå. För mer ingående info gällande omfattning, krav, innehåll och pris med mera för respektive kurs, klicka på länkarna nedan.

Kraniosakral I

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg  12-15 september 2019
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm. 31 okt-3 nov. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral II

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 10-13 oktober 2019.
 • Nästa kurstillfälle: 16-19 januari 2020. Stockholm. Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral III

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: , 5-8 september 2019, 5-8 mars 2020.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm 12-15 mars 2020, Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral IV

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: 21-24 november 2019, 14-17 maj 2020.
 • Nästa kurstillfälle: Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.

Kraniosakral V

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 26-29 sept 2019. 2-5 april 2020, 29 okt- 1 nov 2020. 
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 20-23 aug 2020, Lärare är Michael Persson, DO, Osteopat.                       

Kraniosakral VI

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 22-25 augusti 2019, 12-15 dec 2019, 4-7 juni 2020, 28-31 januari 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 15-18 okt 2020. Lärare är Michael Persson, D.O, Osteopat.

Kraniosakral VII

Mer information om
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 24-27 oktober 2019, 19-22 mars 2020, 22-25 oktober 2020, 27-30 maj 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Stockholm 10-13 dec 2020, lärare är Michael Persson, DO, Osteopat, Stockholm 2019.

Workshops

Mer information om
 • Obs! Anmälan till WS i Stockholm görs till info@michaelosteopat.com eller 0708 174639
 • Från och med 2019 kommer WS I & II vara  4 sammanhängande dagar. Likaså gäller WS III & IV samt WS V-VII.
 • Nästa kurstillfälle: WS I & II, WS III & IV, 6-9 feb 2020. WS V & VI, 27-30 aug 2020, WS I & II 16-19 januari 2020, WS III & IV 20-23 augusti 2020, WS V & VI 25-28 mars 2021.
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg WS I.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS I 14-15 dec 2019, lärare är Osteopat Michael Persson.
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg WS II,
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS II 8-9 feb 2020 , lärare är Osteopat Michael Persson.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS III,
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS III 28-29 mars 2020, lärare är Osteopat Michael Persson, DO, Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg WS IV 18-19 aug 2019.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS IV 6-7 jun 2020, lärare är Osteopat Michael Persson, DO; Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS V 12-13 sept 2020,  lärare är Osteopat Michael Persson, DO, Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS V 1-2 nov 2019.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS VI 20-21 september 2019, 31 jan-1 feb 2020.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS VI 7-8 nov 2020, lärare är Osteopat Michael Persson, DO; Osteopat.
 • Nästa kurstillfälle:  Stockholm WS VII , lärare är Osteopat Michael Persson.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS VII 16-17 augusti 2019, 6-7 december 2019, 8-9 maj 2020, 11-12 dec 2020, 1-3 juli 2021.
 • Nästa kurstillfälle:  Göteborg WS Tentafrågor 18 augusti 2019, 8 december 2019, 1o maj 2020, 13 dec 2020,4 juli 2021.

Psykologisk marknadsföring – Klinik i Flöde

Mer information omhttps://tranbergs.se/psykologisk-marknadsforing
 • Nästa kurstillfälle: Göteborg 26-28 juli
Nyhetsbrev
facebook
Kontakta oss
12 VECKORS WEBINARKURS
Vår nya 12 veckors webinarkurs om Kraniosakral terapi med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg. Nu är det för första gången möjligt att göra detta hemma, i din egen takt och precis när du vill. Du köper den 1 gång och så har du den för alltid.
{social-facebook-like}
OM KRANIOSAKRAL TERAPI
tranbergs-logo