2 Dagar Kraniosakral introduktionskurs

Bröderna Christer och Jörgen Tranberg erbjuder 2 dagar kraniosakral introduktionskurs

För mer information vänligen mejla till info@tranbergs.se

(Under 2020 erbjuds ett stort rabatterad pris för vår Kraniosakrla utbildning. Vid intresse mejla till info@tranbergs.se)

 
Förkunskaper

Inga


Kursen kommer alternera med teori och praktisk lära. Kursen har 3 huvudsyften.

  1. Lära sig behandla enkla tekniker som ingår i den Kraniosakrala utbildningen. Du kommer kunna behandla nära och kära för enklare åkommor. Vi har även att syfte att höja deltagaren medvetande och få kunskaper hur allt sitter ihop i kroppen. Även den mentala och emotionella aspekten utifrån ett filosofiskt perspektiv kommer tas upp.  
  2. Fördjupade kunskaper om hjärtat och hjärnan och även de olika membranen (hjärnhinnor), hormoner, nerver och realisationen mellan dem som påverkar alla kroppens muskler och organ. Du kommer kunna behandla med enkla tekniker samspelet mellan hjärta och hjärna. 
  3. Förstå stillhetens kraft i ett filosofiskt perspektiv med kvantfysiska förklaringsmodeller som ett effektivt behandlingskoncept.   Denna kurs kommer också ge dig kunskaper om Kraniosakral terapins mest spännande område. De inre hjärnhinnorna som delar av hjärnans olika delar. Även här kommer behandlingstekniker läras ut dem som kommer öppna upp en helt ny värld.  

Kraniosakral terapi är en forskningsbaserad behandlingsmetod i USA och England som har utvecklats i över 100 år. Den finns i USA och England som en behandlingsdisciplin i den vanliga sjukvården.


GÖTEBORG

Nästa kurstillfälle blir på Cypern. Vänligen mejla till info@tranbergs.se för mer information.

 


KOSTNAD
Pris: 1995 kronor inklusive moms

Pengarna återbetalas inte vid eventuell avbokning oavsett anledning. Om arrangören avbokar så betalas givetvis hela summan tillbaka. När du har fått en platsbekräftelse så skall avgiften betalas in inom 5 dagar. OBS! Om du anmäler dig men ångrar dig så har du en skyldighet att meddela oss för att undvika full betalning.


ANMÄLAN

Skicka en intresseanmälan till: info@tranbergs.se


Grundutbildningen första 3 delkurser, med 15 % rabatt!

Vi erbjuder en grundnivå i grundutbildningen som motsvarar Kraniosakral I, II och III. Innehållet motsvarar grunderna i den kraniosakrala mekaniken och behandling. Den kan rekommenderas till terapeuter som endast vill ha ett behandlingskomplement eller de som vill ha en fördjupad kunskap och inte vill utbilda sig till Kraniosakral terapeut. Med 15 % rabatt är priset 17 985 kronor inklusive moms. Du sparar 3000 kronor (ordinarie pris 20 985 kronor inklusive moms).

 

VISCERAL TERAPI FRÅN OSTEOPATISK MEDICIN – 2 DAGAR INTRODUKTIONS KURS.

Viceral betyder våra organ.

Förkunskaper: Inga Kursen kommer alternera med teori och praktisk lära. Kursens innehåll:

1. Lära sig behandla enkla tekniker som ingår i den osteopatiska Vicerala/Kraniosakrala utbildningen. Du kommer kunna behandla nära och kära för enklare åkommor. Vi har även att syfte att höja deltagaren medvetande och få kunskaper hur alla organ sitter ihop i kroppen med vår muskulosketela kropp. Även den mentala och emotionella aspekten utifrån ett filosofiskt perspektiv kommer tas upp.

2. Fördjupade kunskaper om njurar, hjärtat, lever/gallblåsa och mage och tarmkanalen men även organ som fortplantningsorganen kommer beröras under kursdagarna. Organ sambandet med bindväv (fascia) och vår muskoloskeletala kropp.

3. Förstå stillhetens kraft i frekvens av organ och resonans  ur ett filosofiskt perspektiv med kvantfysiska förklaringsmodeller som ett effektivt behandlingskoncept. Vieceral Osteopati är en forskningsbaserad behandlingsmetod i USA och England som har utvecklats i många år. Den finns i många länder men är först och främst utvecklad i USA, Frankrike och England som en behandlingsdisciplin.

DATUM: 

Göteborg: kursen erbjuds först 2021.

TID: Dag 1: kl 10.30-17.30 Dag: kl 9.30-16.30

KOSTNAD: 1995 kr inklusive moms.

Pengarna återbetalas inte vid eventuell avbokning oavsett anledning. Men om arrangören avbokar arrangemanget så givetvis återbetalas hela summan. När du har fått en platsbekräftelse så skall avgiften betalas in inom 3 dagar. OBS! Om du anmäler dig men ångrar dig så har du en skyldighet att meddela oss för att undvika full betalning. 

ANMÄLAN: Skicka ett mejl till info@tranbergs.se

 

Extrainsatt kurs

Extrainsatt kurs

Kraniosakral I – (grundkurs). Mejla till info@tranbergs.se för mer information

Pris 5995 sek.

Är du nyfiken på den kraniosakrala läran och vill prova på vad det innebär att behandla med kraniosakral terapi så är denna kurs ditt första steg. Efter avslutad första steg så kan deltagaren börja praktisera.

Under 2020 kommer vi erbjuda 3 olika externa kurser.

Klinik i Flöde 10-12 januari 2020- för mer information, gå till Institut och längst ner på sidan tryck på länk Klinik i Flöde.

Stillhetens Resonans & Kranialnervskroppen  19-23 februari 2020 – Nu är våra 2 mest populära kurser Kranialnerver ur ett biodynamiskt perspektiv och 7 nivåer av det Terapeutiska samtalet sammanslagen till en 5 dagars kurs. Våra 12 kranial nerver är bundna till en mycket stor kraftkälla av hälsa och djupare utveckling och det är bland annat här vi har våra 5 sinnesorgan. Eleven kommer få detaljkunskaper tillsammans med djupare förståelse för detta och hur vi kan använda ett riktat  terapeutiskt samtal för att hjälpa människor med olika trauman. För mer information mejla till info@tranbergs.net

Tallkottkörtelns Biodynamiska Resonans 11-14 juni 2020 – Det är första gången Bröderna Christer och Jörgen Tranberg öppnar upp en Biodynamisk Kraniosakral kurs till alla oavsett bakgrund. Under 4 dagar kommer ämnen så som Space och materia, melatonin, serotonin, oxtytocin och DMT. Tallkottkörtels embryologiska form i sin utveckling och mönster kommer utforskas under 4 dagar. Även våra tre ”hjärnor” så som mage/tarm, hjärtat och hjärnan utifrån ventrikelsystemets kraftkälla kommer utforskas i detalj. Även visdomstankar om våra chakra system kommer få en naturvetenskaplig bro under dessa dagar. För mer information mejla till info@tranbergs.net

 

Sommarkurs i kraniosakral terapi

SOMMARKURS I KRANIOSAKRAL TERAPI

6 dagar grundkurs som ger deltagaren en gedigen bas av den osteopatiska läran.

Vi erbjuder en grundkurs i Kraniosakral terapi i juli månad. Kursen är fördelad på tre dagar vid två tillfällen och innehåller grunderna i den kraniosakrala läran. Kursen blandas med teori och praktik och samtliga praktiska övningar utförs på behandlingsbänkar.

Kursinnehåll:

– Stillhetens läkande kraft

– Biomekanisk & Biodynamisk

– Kraniosakral terapi

– Behandlingens grundfilosofi

– Behandla bäcken problem

– Behandla respiratoriska diafragman och hur den är kopplat till våra organ system.

– Behandla hjärnhinnors struktur funktion

– Spenoid-Basilar symfysen, en ledstruktur i skallbasen som påverkar hela kroppen

– Behandla och stärka njurar och levern

– Ledstrukturer i armar och ben

– Den mentala och emotionella aspekten i relation till kroppen

– Kvantmekanikens magiska läkande effekter – kvantkemi och kvantbiologi

 

PLATS:

Läkande Rum, Norra Gubberogatan 32, Olskroken/Göteborg

 

DATUM:

Meddelas i februari 2020

TID:

Dag 1 – 10.30-18.00

Dag 2 – 9.00-17.00

Dag 3 – 9.00-16.00

 

KOSTNAD:

2195 sek per kurs. 3995 sek för samtliga 6 kursdagar om du betalar alla kurser innan första kurstillfället (rabatt 3995 sek).

KURSMATERIAL:

Ingår i priset

ANMÄLAN:

info@tranbergs.se

Praktik kommer ske endast på behandlingsbänkar så därför ät det begränsat antal platser

 

Varmt välkomna!

Christer & Jörgen Tranberg

Basmedicinsk utbildning och kurser

Utbildning i Basmedicin/Medicinsk vetenskap motsvarande 30 poäng.

 

LÄS BASMEDICIN FRÅN ETT DYNAMISKT PERSPEKTIV – MEDICIN OCH KVANTFYSIK

QuantMedicin – Vi erbjuder motsvarande 30 poäng utifrån ett pedagogiskt inlärande. Vi skapar en möjlighet att förankra läran från ett dynamiskt perspektiv som vi anser är framtidens lärande. När lust, inspiration och eleven själv önskar utifrån sina förutsättningar kan kunskapen förankring finna ett bättre flöde utan att kvalitén försämras. Vår basmedicinska utbildning vänder sig till alternativ- och komplementärmedicinska terapeuter.

Senaste forskningen har visat när man känner ”jag kan” så är inlärningen lättare och de traditionella kraven tas bort som t.ex inför en tentamen ”banka in” kunskap så är det förankrande inlärandet är lättare.

Efter varje avlutat block (3 dagar kurs) får eleven uppgifter och som kan göras i sin egen takt. Uppgifterna lämnas in till ansvarig lärare och samtliga frågor är noggrant utvalda så att en inre dialog skapas och ett organiskt växande kan skapas till den basmedicinska kunskapen. Institutet rekommenderar att uppgifter görs tillsamammans med andra elever för att gruppdynamik är oftast ett bra sätt att förankra ett lärande. Detta är inga krav men en stark rekommendation.

Vi har även valt att den basmedicinska kunskapen kombineras med enkla kvantfysiska läror så som kvantbiologi, och kvantmeki för att ge den medicinska kunskapen ett annat perspektiv.

För att erlägga diplomet motsvarande 30 poäng så skall samtliga frågeformulär vara inlämnad för samtliga 6 block. Eleven väljer själv hur och när den vill utföra dessa uppgifter, alltså sin egen studietakt.

 

Utbildning eller kurs

Man behöver inte ta de basmedicinska blocken i en viss kronologisk ordning utan samtliga 6 block kan läsas så som eleven själv önskar.

 

Biomedicinskt diplom motsvarande 30 poäng

Inlämnade uppgifter på samtliga 6 block.

 

Utbildningen riktar sig till alla som önskar få basmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi och sjukdomslära motsvarande 30 poäng. Denna kurs är godkänd av kraniosakrala terapeutförbundet (KSTF) och ger behörighet till att bli Diplomerad kraniosakral terapeut.

 
Utbildningens upplägg

Utbildningen/blocken omfattar 6 st. Varje tillfälle består av 3 dagar, totalt 18 föreläsningsdagar. Läser man alla blocken pågår utbildningen i 1 år. Utbildningen består av de obligatoriska föreläsningarna och självstudier där emellan. Efter godkänd utbildning tilldelas du diplom och utbildningsbevis.

För kursinnehåll gå till startsidan och i menyn tryck på fliken Institut och därefter Basmedicin.

Kostnad

Varje block kostar 3495 sek. Varje basmedicinskt block kan läsas separat.

Anmälan görs via mail till: info@tranbergs.se. Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress. Vi kommer kontakta dig för bekräftelse av plats, och i det mailet ger vi dig övrig information

OBS! För det Block du har anmält dig till skall avgiften betalas inom 10 dagar efter det att du fått platsbekräftelse av oss.

Nyhetsbrev
facebook
Kontakta oss
12 VECKORS WEBINARKURS
Vår nya 12 veckors webinarkurs om Kraniosakral terapi med Bröderna Christer och Jörgen Tranberg. Nu är det för första gången möjligt att göra detta hemma, i din egen takt och precis när du vill. Du köper den 1 gång och så har du den för alltid.
{social-facebook-like}
OM KRANIOSAKRAL TERAPI
tranbergs-logo